Motogate OÜ

Motogate OÜ-l on 2 põhilist suunda millega aktiivselt tegeleme :
* Motogate osutab nõustamisteenust erinevate keskkonnaprojektide realiseerimisel
* Omame 10 aastast kogemust kasutatud sõidukite importimisel Jaapanist, Suurbritanniast ja USA-st. 
Põhiline spetsialiseerumine  ettevõttele on veemajanduse valdkonnas reoveepuhastite tehnoloogilised lahendused, nii klassikalise puhasti kui ka SBR tüüpi tehnoloogia tarne. Reoveesette käitlemine kuulub loogilise jätkuna eelnenud tegevuste komplekti. Nii anaeroobne kui aeroobne sette stabiliseerimine, selleks vajalike erinevate tehnoloogiliste lahenduste pakkumine on MG tegevuste märkimisväärne osa. Anaeroobse käitluse tulemusena tekkiva biogaasi puhastamine biometaaniks on kogu väärtusahela ulatuses ettevõtte üks tugevamaid teadmiste pakette. Kirjeldatud tegevuste referentsobjekte, kus ka Motogate on oma panuse andnud, on Eestis mitmeid. Mõned näited alates 2010.a. – Kuressaare reoveepuhasti rekonstrueerimine koos biogaasijaama rajamisega, Vaida reoveepuhasti ehitamine koos trummelkompostimisseadmega sette käitluseks, sarnane uus rajatis Kosel ja trummelkompostimine Keilas.

Bio_CNG