Rohegaas

 

 

 

Tegutseme selle nimel, et puhtama ja jätkusuutliku elukeskkonna jaoks tuua igapäevasesse kasutusse taastuvallikaist toodetud kodumaist transpordikütust – rohegaasi, toodet, mille selline nimi kirjeldab biometaani eesti keeles parimal viisil.

Sarnane on rohegaasi nimi ka mitmetes maailma riikide kohalikes keeltes: Hollandis on see groen gas, Taanis grøn gas, Rootsis grön gas jne.

Riik on rohegaasi tulekuks andnud omalt poolt olulise panuse mitmete toetusprogrammide kaudu – esmalt rohegaasi kasutamise edendamiseks ühistranspordivahendites, seejärel toetus gaasitanklate rajamiseks, et rohegaas ka tarbijateni jõuaks ja värskelt seadustatud toetus rohegaasi tootjatele, mis võimaldab rohegaasil jõuda lõpptarbijani fossiilsele surugaasile ligilähedase hinnaga.


Tanklad

Gaasitanklad, kus hakkab liikuma ka rohegaas, on meil juba tavapärased ja neid tuleb tempokalt juurde. 2018.a. lõpuks on gaasitanklate arv meil võrreldes tänasega loodetavasti pea kahekordistunud, ehk tanklaid töötab siis vähemalt 15. Rahvusvaheliselt kasutuses olev rohegaasi tunnus on CBM (compressed biomethane – survestatud biometaan) ja seepärast ilmuvad sellised tunnused peatselt ka meie gaasitanklatele.